مدال نقره علی هاشمی در یک ضرب وزنه برداری قهرمانی جهان

منبع: پایگاه خبری آفتاب
Please waiting to load page ... مدال نقره علی هاشمی در یک ضرب وزنه برداری قهرمانی جهان
site stats