با حکم وزیر کشور؛ افشانی به عنوان شهردار تهران منصوب شد

منبع: پایگاه خبری آفتاب
Please waiting to load page ... با حکم وزیر کشور؛ افشانی به عنوان شهردار تهران منصوب شد
site stats