تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 24 تیر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):نشانه توبه كننده چهار است: عمل خالصانه براى خدا، رها كردن باطل، پايبندى به حق ...
تعبیر خواب بستر

محمدبن سيرين گويد: بستر در خواب زن است و نيك و بد آن تعلق به زن دارد. اگر بيند كه بستري خريد يا بستر را بدل يا از آن بستر به بستر ديگر شد، دليل كه زن ديگر خواهد و زن نخستين را طلاق دهد. اگر بيند كه بستر از حال خود متغير شد، دليل كه زن او از حالي به حال ديگر گردد. اگر بيند كه بستر وي بستر ديگر شده است، بهتر از قبل يا كمتر از آن، دليل كه زني بخواهد و زن نخستين را طلاق دهد. اگر بيند كه بستر خويش را بفروخت يا در نوشت، دليل است كه زن خود را طلاق دد و يا از او غائب گردد و يا از ايشان يكي بميرد. ابراهيم ... 
كرماني گويد: اگر كسي خود را بر بستر مجهول بيند، دليل كه به قدر و قيمت آن او را زياني رسد. اگر بيند كه بستر وي بر تختي مجهول گسترده بود و بر آن نشسته بود، دليل كه بزرگي و منزلت يابد و دشمنان را قهر كند. جابرمغربي گويد: كه بستر درخواب ولايت و تن آسائي بود. اگر بيند كه بستر را از خانه بيرون انداخت و بعد از آن به خانه آورد، دليل كه ميان او و زن طلاق رجعي افتد. اگر خويشتن را به سه چهار بستر، هر يكي افتاده بيند، دليل كه به شماره هر بستري زني نتوانست آورد، دليل كه زنش رنجور شود و از آن رنج خلاصي نيابد. اگر خويش را بر بستر نرم گسترده بيند كه خفته بود، دليل كه آن سال بر وي مبارك گردد. اگر بيند كه بستر او از پشم آكنده بود، دليل كه زن توانگر خواهد. اگر بيند كه بستر او دريده بود يا سوخته است، دليل كه اجل او نزديك آمده باشد و عيالش را دين و ديانت و شرم نباشد. اگر بيند كه بستر او ابريشمين بود با بستر كرباسين بدل كرد، دليل كه زن فاسقه را از دست بداده و زن ستوده بخواهد. اگر در خواب بيند كه بستر او را موش سوراخ كرده بود، دليل است كه ميان زن او و كسي ناسزا معاملتي اتفاق افتد و به فساد رضا دهد. اگر بسترش درهوا معلق بود، دليل كه بستر او در جايگاهي بلند گسترده شود و شغل او بالا گيرد و دولت يابد. اگر بيند ك بستر وي از هوا به زمين افتاد، دليل كه زنش بيمار شود و عاقبت شفا يابد. حضرت دانيال گويد: اگر بستر خود را سبز بيند، دليل كه زني خواهد ديندار و پارسا. اگر بستر خود را سرخ بيند. دليل كه زن او بدخو و ناسازگار شود. اگر بيندكه بسترش كهنه است و نو شده، دليل كه زنش از خلق بد به خلق نيك بازگردد. اگر بيند بستر او سبز بود سرخ شد، دليل كه زن وي از صلاح به فساد مايل شود. اگر به خلاف اين بود، از فساد به صلاح بازآيد. اگر بيند بستر او سرخ بود، سفيد شد يا زرد شد، دليل كه زنش از گناه توبه كند و بيمار شود، چنانكه بيم مرگ بود. اگر بيند بستر او نو است و در زير خود گسترده بود و بالش ها نهاده بود، دليل كند كه زن كند يا كنيزك خرد. اگر ديد بر بستر خويش بالش ها نهاده، دليل بر خادمان كند. اگر بيند بستر به جاي مجهول است،دليل كه زميني بخرد و در آن كشاورزي كند و معبران گفته اند: ميراث يابد. اگر بيند بر بستر خفته، دليل كه راحت و آساني يابد. اگر بيند بستري داشته و بر هوا بر روي آن خفته است، دليل است كه به سبب زن جاه و بزرگي يابد. اگر بيند بسترش دريده است، دليل كه زنش نابكار است. معبران گفته اند: زنش بميرد. اگر بيند آتش در بستر او افتاده و بسوخت، دليل كه زن را طلاق دهد يا بميرد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بستر در خواب بر چهاروجه است، اول: زن.دوم: كنيزك. سوم: ولايت. چهارم: معيشت و منفعت و تن آسائي.


جهت پیدا کردن تعبیر خواب برروی یکی از حروف آغازین کلمه مورد نظر خود کلیک کنیدبازگشت به صفحه اولاین صفحه را در گوگل محبوب کنید

صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن