تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، ۱ مهر ۱۴۰۰    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):خداوند متعال، به بنده اش در هر روز نصيحتى عرضه مى كند، كه اگر بپذيرد، خوشبخت و اگر ن...
تعبیر خواب زمين

حضرت دانيال گويد: زمين درخواب ديدن، زن است. اگر بيند كه او را زميني بود فراخ و بزرگ و خاك آن زمين پاكيزه بود، دليل كه او را زنان باشند به ستر و صلاح، چنانكه در ميان زنان ايشان را فضل و منزلت و جاه بود. اگر بيند زمين به غايت بزرگ شد، چنانكه پايانش پديدار نبود، دليل كه زن كند واز آن زن او را نعمت و اسباب دنيا بسيار حاصل شود. اگر بيند در آن زمين نبات و سبزه مجهول بود و دانست كه ملك او بود، دليل كه آن كس مسلمان بِبود، به جهت آن كه سبزه درخواب، دين اسلام است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه در زمين سبزه ... 
و نبات معروف بود با نعمت و اسباب، دليل كه او را فضل و ديانت بود و سرانجام ثواب آخرت يابد. اگر بيند در صحرائي بود مانند بيابان و آن زمين را شناسد، دليل كه سفر دور كند. اگر بيند زمين را مي كند و خاكش ميخورد، دليل است مال يابد، به قدر آن خاك كه خورده باشد. اگر بيند در زمين ناپيدا شود، بي آن كه در آنجا جائي يا مغاكي بود، دليل كه هلاك شود. اگر بيند زمين را مانند چاه يا سردابه همي كند، دليل كه مال دنيا به مكر حيله بدست آورد. اگر بيند كه زمين او را فراگرفت، دليل كه درغم و مصيبت افتد و از قبل زن مال او تلف شود. اگر بيند كه از زمين فراخ به زمين تنگ مي آمد، دليل است كه ازكاري تند به كار بد افتد. جابرمغربي گويد: اگر بيند زمين با وي سخن گفت و به خير نيكوئي وي را مژده داد، دليل كه در دين و دنيا خير بسيار كند، چنانكه مردمان را از آن شگفت ياد و بعد از وفات او را ياد كنند. اگر بيند زمين در زير پايش درنوشت، دليل كه آخر عمرش شده باشد. اگر بيند برخي از زمين در زير او پيچيد، دليل بر تنگي معيشت او كند. اگر بيند آن زمين معروف بود، نيكي معيشت خداوند زمين را باشد. اگر بيند زمين خود فراخ نموده است، دليل كه عمر خداوند زمين دراز بود. اگر بيند زمين را مي پيمود، دليل است به سفر رود. اسماعيل بن اشعث گويد: اگر ديد زمين را از بهر كشت مي شكافت، دليل كه به شغل بزرگي مشغول شود و از قبل زن منفعت يابد يا از سفر نعمتي بدست آورد. اگر كسي زمين خويش را آبادان بيند، دليل است كارش نيكو و قوي شود. اگر زمين را خراب ديد، دليل است كارش است كارش ضعيف گردد يا با كسي او را خصومت افتد. اگر كسي خود را در ميان زمين كِشته بيند، دليل كه او را با كسي انبازي بود، يا زني را به نكاح بخواهد. اگر كسي خود را در ميان زميني سرگشته بيند كه در آن گُل برآمده، دليل است كه زني پارسا و دينداري را به زني كند و از او فرزند آورد. اگر بيند گل فرو ريخت، دليل باشد كه فرزندش نماند. اگر بيند آب رود بيامد و زمين او را غرقه گردانيد و كشت را تباه كرد، دليل باشد كه از پادشاه سلامتي يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن زمين درخواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: دنيا. سوم: مال. چهارم: ولايت.


جهت پیدا کردن تعبیر خواب برروی یکی از حروف آغازین کلمه مورد نظر خود کلیک کنیدبازگشت به صفحه اولاین صفحه را در گوگل محبوب کنید

صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن