تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، ۱۷ آذر ۱۴۰۰    احادیث و روایات:  امام علی (ع): فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن...
تعبیر خواب روي

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي روي خود را خوب و با جمالتر از آن بيند كه در بيداري بود، دليل كه شرف و منزلتش بيشتر شود. اگر بيند رويش زشت و ناخوش گرديد، دليل كند كه قدر و منزلتش كمتر بود و به چشم حقارت بر وي نگرند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند رويش سرخ و پاكيزه بود، دليل كه روشناس شود. اگر بيند گونه رويش سفيد شد، دليل است بر نيكوئي و دين و ديانت او. اگر بيند گونه رويش زرد شد، دليل كه بيمار شود. اگر بيند گونه رويش سياه شد، دليل كه در مردمان رسوا شود. اگر بيند با وجود روسياهي جامه سفيد پوشيده بود، دليل ... 
كه او را دختري آيد. اگر بيند با سياهي روي او گردآلود بود، دليل كه نشان مرگ بود. اگر بيند رويش خون آلود شد يا زردآب از رويش بيرون آمد يا جراحت بيند، زيان مال است. اگر بيند رويش به قفا گشته بود. دليل كه مردمان روي از او بگردانند و به جفاي او مشغول شوند. اگر بيند روي او كج شده بود، دليل بر فساد و تباهي دين او كند. اگر بيند بر روي خويش موي بسيار داشت، دليل كه وام دار شود. جابر مغربي گويد: اگر كسي روي خويش را نيكو بيند، در آب يا در آئينه، يا كسي به وي گويد روي تو نيكو است، دليل كه كار او نيكو شود. اگر روي خويش را زشت بيند، دليل كه كار او بد شود. اگر روي خود را سرخ بيند، دليل كه او را با كسي مناظره افتد و از آن كس خشم فرو خورد. اگر روي خود را زرد بيند بيمار شود. اگر به خواب روي روشن و صاف بيند به طاعت ها توفيق يابد و كار خير كند. اگر روي را سياه بيند دليل كه غم و اندوه بدو رسد و درمخاطره كفر افتد. اگر روي خود را شكسته بيند، دليل بر مصيبتي بود. اگر بر خويش جراحتي بيند، دليل كه در كار و كدخدائي او خلل افتد از جهت زنان. mاسماعيل بن اشعث گويد: اگر كسي بيند خويشتن را دو روي است، دليل كه منافقي كند. اگر دو روي خويش را خوب و پاكيزه بيند، دليل كه توسط نمايد ميان مردمان. اگر يك روي خود را خندان بيند و يكي گريان، دليل كه وي را دو زن بود و سازگاري نكنند با يكديگر. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن روي درخواب بر هشت وجه است. اول: شرف و بزرگي. دوم: خواري و حقارت. سوم: نظام كارها. چهارم: دين و ديانت. پنجم: اندوه و رسوائي چون سياه بيند. ششم: وام داري. هفتم: كار نيكو. هشتم: توفيق طاعت.


جهت پیدا کردن تعبیر خواب برروی یکی از حروف آغازین کلمه مورد نظر خود کلیک کنیدبازگشت به صفحه اولاین صفحه را در گوگل محبوب کنید

صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن