تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 2 مرداد 1403    احادیث و روایات:  امام سجاد (ع):حقّ نصيحت خواه اين است كه به راه صحيحى كه مى دانى مى پذيرد، راهنمائيش كنى و سخن در حدّ...
تعبیر خواب بندنهادن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه بند آهنين در پاي داشت، دليل كه دين او به خلل بوده و اودعوي مسلماني كند به دروغ و مردي بخيل است از او چيزي به كسي نرسد. بعضي از معبران گويند: چون مردي مصلح بر دست خود بند بيند، دليل كه از كارهاي بد و ناساز بازماند و دست بدارد. اگر بند دست از چوب بيند، آن كه گفتم كمتر و آسانتر بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي در گردن خود بند از چوب بيند، دليل كه امانتي در گردن او بود و او امانت نمي گذارد. اگر بند چوبين برپاي خود بيند، دليل بود از اطاعت حق تعالي. اگر اين كس در سفر ... 
بود، به سلامت بازآيد. اگر ديد بند گردنش از سيم بود، دليل او را به سبب زن رنج و زحمت است. اگرديد كه بندش از زربود، رنج و زحمتش از جهت مال بود. اگر بيند بندش از مس است، دليل كه سبب رنج او از كسب و معيشت دنيا بود اگر بيند بند از پاي او برداشتند، دليل كه از عمل پادشاه خلاصي يابد. اگر بر پاي خود بند نهاده بيند، دليل كه او را با مردي منافق صحبت افتد. اگر پاي خود را به رسن بسته بيند، دليل كه از كسي به وي منفعت رسد. حضرت دانيال گويد: اگر امير بيند كه بر پاي خود بند آهنين داشت، دليل كه از ولايت خويش به سفر رود و در آن سفر بماند. اگر بيند در هر دو پايش بند نهاده بود، دليل كه ولايت يابد. اگر بيند چهار بند در پاي داشت، دليل است كه چهار پسر يابد. اگر بيند بند از پاي او برداشته اند، دليل كه از غم ها فرج يابد. اگر اميري بيند كه پاي او در بند و زنجير بود، دليل است كه او را از ترسايان منفعت رسد. بعضي از معبران گويند: كار وي آسان شود اگر بيند بند او از سيمين است، دليل است كه زني به نكاح خواهد يا به زني عاشق گردد. اگر بيند بند او زرين است، دليل كه به سفر رود و يا بيمار شود. اگر بيند بند او آهنين بود، دليل است كه سفر دور كند. جابرمغربي گويد: بند در خواب، ثبات دين است، به قول پيغمبر (ص) كه فرمودند: دوست دارم پاي بند را در خواب، و غل را دوست ندارم، زيرا كه پاي بند بندگي بود در دين. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بند در خواب بر چهار وجه است. اول: كفر. دوم: نفاق. سوم: بخل. چهارم: از معصيت دست برداشتن. بعضي از معبران گويند: غل در دست به خواب ديدن، پادشاه ظالم را كوتاه دستي بود از ظلم. محمدبن سيرين گويد: اگر بند بر پاي خود نهاده ديد، دليل كه ترسان و هراسان شود. اگر ديد در پاي او دو بند نهاده است و او در مسجد است، دليل كه او در دين ثابت بود، يا در نماز يا در غزا يا دركاري كه در آن صلاح دين است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند در خواب كه در پاي خويش بند است و او را عزم سفر افتاد، دليل كه در آن سفر دير بماند و در آنجا مقيم شود و هر چه كه در پاي بند قوي تر و محكم تر بيند، دليل كه اقامتش در آنجا بيشتر است. اگر بند فراخ بود بهتر باشد تا تنگ. اگر بيند بندش از مس است همين دليل كند. اگر بندش از آهن بود، دليل است بر آن چيزها كه نخست ياد كرده شد. اگر بيند كه بندش از رسن است، مقيم شدن از بهر دين بود. اگر بيند بند او چون چوب است، مقيم شدن از بهر فساد دين است. جابرمغربي گويد: اگر بيماري بيند كه بر پاي او بند است، دليل كه از زحمت خلاصي يابد. اگر پادشاه بيند بر پاي او بند است، دليل كه پادشاهي بر وي پايدار بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن پاي بند در خواب بر سه وجه است. اول: ثبات در دين. دوم: زن خواستن. سوم: از سفر بازآمدن. و علي الجمله هر كه در خواب بيند در پاي او بند است، اگر در نيكي بود، نيكي در وي پايدار باشد. اگر در بدي باشد همچنين.


جهت پیدا کردن تعبیر خواب برروی یکی از حروف آغازین کلمه مورد نظر خود کلیک کنیدبازگشت به صفحه اولاین صفحه را در گوگل محبوب کنید

صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن