چین نخستین ماهواره جهان در سال ۲۰۱۹ را به فضا پرتاب کرد

منبع: پایگاه خبری آفتاب
Please waiting to load page ... چین نخستین ماهواره جهان در سال ۲۰۱۹ را به فضا پرتاب کرد
site stats