بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح؛ در آینده‌ نه چندان دور طومار رژیم اشغالگر قدس برای همیشه درهم خواهد پیچید

منبع: پایگاه خبری آفتاب
Please waiting to load page ... بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح؛ در آینده‌ نه چندان دور طومار رژیم اشغالگر قدس برای همیشه درهم خواهد پیچید
site stats