جوابیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان استان مبنی بر ضعف این سازمان در بخش نظارت برعملکردها

منبع: گیل نگاه
Please waiting to load page ... جوابیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان استان مبنی بر ضعف این سازمان در بخش نظارت برعملکردها
site stats