دبیرکل ناتو انفجار در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل را محکوم کرد

منبع: مهر
Please waiting to load page ... دبیرکل ناتو انفجار در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل را محکوم کرد
site stats