ابتکار: نرخ بیکاری در زنان تحصیلکرده نسبت به آقایان 2 تا 3 برابر است

منبع: عصر ایران
Please waiting to load page ... ابتکار: نرخ بیکاری در زنان تحصیلکرده نسبت به آقایان 2 تا 3 برابر است
site stats