فقط 4ماه در سال کار می‌کنیم / مالیات و حقوق یک سال را پرداخت می‌کنیم

منبع: عصر ایران
Please waiting to load page ... فقط 4ماه در سال کار می‌کنیم / مالیات و حقوق یک سال را پرداخت می‌کنیم
site stats