همچنان حامی مدیریت شهری باشید تا افرادی که حسب منافع سخن پراکنی می‌کنند و خود را دلواپس نشان می‌دهند جامعه را به سمت دو قطبی نبرند

منبع: گیل نگاه
Please waiting to load page ... همچنان حامی مدیریت شهری باشید تا افرادی که حسب منافع سخن پراکنی می‌کنند و خود را دلواپس نشان می‌دهند جامعه را به سمت دو قطبی نبرند
site stats