یکشنبه ، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
   احادیث و روایات:  امام حسن عسکری (ع):عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار ...   [کلیک]

تبلیغات


اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی به تفکیک سورهواضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: AEJ28th August 2008, 10:03 PMکاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند 1. سورة الفاتحة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 2. سورة البقرة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 3. سورة آل عمران (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 4. سورة النساء (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 5. سورة المائدة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 6. سورة الأنعام (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 7. سورة الأعراف (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 8. سورة الأنفال (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 9. سورة التوبة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 10. سورة یونس (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 11. سورة هود (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 12. سورة یوسف (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 13. سورة الرعد (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 14. سورة إبراهیم (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 15. سورة الحجر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 16. سورة النحل (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 17. سورة الإسراء (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 18. سورة الكهف (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 19. سورة مریم (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 20. سورة طه (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 21. سورة الأنبیاء (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 22. سورة الحج (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 23. سورة المؤمنون (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 24. سورة النور (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 25. سورة الفرقان (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 26. سورة الشعراء (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 27. سورة النمل (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 28. سورة القصص (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 29. سورة العنكبوت (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 30. سورة الروم (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 31. سورة لقمان (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 32. سورة السجدة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 33. سورة الأحزاب (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 34. سورة سبأ (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 35. سورة فاطر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 36. سورة یس (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 37. سورة الصافات (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 38. سورة ص (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 39. سورة الزمر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 40. سورة غافر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 41. سورة فصلت (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 42. سورة الشورى (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 43. سورة الزخرف (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 44. سورة الدخان (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 45. سورة الجاثیة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 46. سورة الأحقاف (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 47. سورة محمد (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 48. سورة الفتح (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 49. سورة الحجرات (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 50. سورة ق (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 51. سورة الذاریات (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 52. سورة الطور (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 53. سورة النجم (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 54. سورة القمر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 55. سورة الرحمن (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 56. سورة الواقعة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 57. سورة الحدید (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 58. سورة المجادلة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 59. سورة الحشر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 60. سورة الممتحنة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 61. سورة الصف (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 62. سورة الجمعة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 63. سورة المنافقون (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 64. سورة التغابن (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 65. سورة الطلاق (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 66. سورة التحریم (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 67. سورة الملك (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 68. سورة القلم (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 69. سورة الحاقة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 70. سورة المعارج (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 71. سورة نوح (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 72. سورة الجن (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 73. سورة المزمل (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 74. سورة المدثر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 75. سورة القیامة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 76. سورة الإنسان (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 77. سورة المرسلات (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 78. سورة النبأ (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 79. سورة النازعات (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 80. سورة عبس (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 81. سورة التكویر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 82. سورة الإنفطار (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 83. سورة المطففین (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 84. سورة الإنشقاق (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 85. سورة البروج (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 86. سورة الطارق (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 87. سورة الأعلى (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 88. سورة الغاشیة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 89. سورة الفجر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 90. سورة البلد (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 91. سورة الشمس (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 92. سورة اللیل (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 93. سورة الضحى (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 94. سورة الشرح (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 95. سورة التین (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 96. سورة العلق (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 97. سورة القدر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 98. سورة البینة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 99. سورة الزلزلة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 100. سورة العادیات (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 101. سورة القارعة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 102. سورة التكاثر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 103. سورة العصر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 104. سورة الهمزة (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 105. سورة الفیل (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 106. سورة قریش (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 107. سورة الماعون (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 108. سورة الكوثر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 109. سورة الكافرون (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 110. سورة النصر (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 111. سورة المسد (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 112. سورة الإخلاص (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 113. سورة الفلق (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) 114. سورة الناس (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) منبع:کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند راهنمای دانلود : کلیک راست بر روي فايل و Save Target As سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید [ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2182]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

برچسب ها: ترتیل , قرآن , کریم , صدای , استاد , منشاوی , تفکیک , سوره ,


تبلیغات


برچسب های کاربران: دانلود÷رسرعت ترتیل منشاوی سوره لقمان  -  قرات جز1 قران استاد منشاوی  -  قرائت مجلسی استاد منشاوی سوره النبا  -  دانلود ترتیل جز 1 قرآن با صدای منشاوی همراه با تکرار  -  تلاوت سوره الاعلی مجلسی منشاوی عبدالباسط  -  سوره الهمزه  -  قرات جز1  -  دانلود سوره ص از منشاوی  -  سوره الرحمن باصدای ‏استاد منشاوی‏ mp3  -  به تفکیک 114 سوره با قرائت استاد منشاوی  -  دانلود ترتیل جز یک قران باصدای استاد منشاوی  - 

صفحات پیشنهادی
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی - به تفکیک سوره
1. سورة الفاتحة 2. سورة البقرة 3. سورة آل عمران 4. سورة النساء 5. سورة المائدة 6. سورة الأنعام 7. سورة الأعراف 8. سورة الأنفال 9. سورة التوبة 10. سورة یونس 11. سورة هود 12.


ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی به تفکیک سوره
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی به تفکیک سوره-AEJ28th August 2008, 10:03 PMکاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند 1. سورة الفاتحة ...


ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری - به تفکیک جز
ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری - به تفکیک جز-1. جز اول 2. جز دوم 3. جز سوم 4. جز چهارم 5. جز پنجم 6. جز ششم 7. جز هفتم 8. جز هشتم 9. جز نهم 10.


ترتیل کل قرآن کریم با صدای مشاری العفاسی - به تفکیک جز
ترتیل کل قرآن کریم با صدای مشاری العفاسی - به تفکیک جز-1..mp3] جز اول 2. .mp3]جز دوم 3. ... ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی - به تفکیک سوره ...


معرفي نرم افزار MP3 20 (كوثر)
معرفي نرم افزار MP3 20 (كوثر)-معرفي نرم افزار MP3 20 (كوثر) ترتيل كامل قرآن كريم · به تفكيك 114 سوره · با صداي استاد عبدالباسط #سرگرمی#


معرفي نرم افزار MP3 16 (كوثر)
معرفي نرم افزار MP3 22 (كوثر) ترتيل كامل قرآن كريم · به تفكيك 114 سوره ... (كوثر) ترتيل كامل قرآن كريم · به تفكيك 114 سوره · با صداي استاد عبدالباسط #سرگرمی# ... معرفي نرم افزار گلچين قرائت مجلسي منشاوي (هاديان)-معرفي نرم افزار گلچين ...


معرفي نرم افزار MP3 22 (كوثر)
احادیث و روایات: پیامبر اکرم (ص):آيا به چيزى با فضيلت تر از نماز و روزه و صدقه ... معرفي نرم افزار MP3 22 (كوثر) ترتيل كامل قرآن كريم · به تفكيك 114 سوره ... (كوثر) ترتيل كامل قرآن كريم · به تفكيك 114 سوره · با صداي استاد عبدالباسط #سرگرمی# ... مجلسي منشاوي (هاديان)-معرفي نرم افزار گلچين قرائت مجلسي منشاوي (هاديان) 22 ...


درخواست نرم افزار قرآني ؛همراه با ترتيل اساتيد
درخواست نرم افزار قرآني ؛همراه با ترتيل اساتيد-kongkido22nd July 2007, ... m_banki23rd August 2007, 01:42 PMبا سلام .cd هاي موجود هست به نام قران كريم ... نرم افزار قرائت ترتيل کل قرآن با صداي استاد شهريار پرهيزكار - به تفکيک سوره و جزء .


نرم افزارهای برتر ویژه ماه مبارک رمضان
نرم افزار الرحمن (نسخه 3) شامل ترتیل کل قرآن کریم با امکان تکرار آیات تا 10 ... این مجموعه قرائت ترتیل کل قرآن با صدای استاد شهريار پرهيزكار به تفکیک سوره ...


گذري بر تلاوت ترتيل(1)
آيه سوم سوره بقره، خصوصاً نحوه شروع سبک الذين که متفاوت با استاد منشاوي ... اجرای بزرگترین طرح شناسایی افراد مستعد برای تلاوت قرآن کریم در اصفهان- . ... این مجموعه قرائت ترتیل کل قرآن با صدای استاد شهريار پرهيزكار به تفکیک سوره می ...


==================================

-


صفحه اول | تمام مطالب | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
سایت واضح آرشیو وب فارسی می باشد و تمامی مطالب بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت می شوند و سایت واضح هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید